Welkom

Het TCOZ (Transfercentrum Onderwijs Zeeland) is opgericht in 2015. Er nemen 23 schoolbesturen (van de in totaal 27 Zeeuwse schoolbesturen Primair Onderwijs) deel. Dat betekent een organisatie die gaat over ongeveer 25.000 leerlingen en ongeveer 1900 Fte aan leerkrachten. Het TCOZ is ontstaan als antwoord op de krimp van leerlingen in Zeeland. Deze krimp heeft voor zittend en toekomstig personeel grote gevolgen.
De krimp vraagt aan bestuurders om antwoorden die over de grens reiken van hun eigen organisatie. Doelstellingen van het TCOZ:

  1. Verdelen van werk in een krimpende regio, met behoud van kwaliteit.
  2. Ondersteunen van personeelsleden door mobiliteit en scholing.
  3. Versterking van kennis door het samenbrengen van bestuurders en P&O medewerkers.
  4. Een gezamenlijk antwoord te geven op de nieuwe realiteit die ontstaat door de Wet Werk en Zekerheid.

Deelnemende besturen:

Deelnemers TCOZ  Pool P&O 3L
 ABS      
 Alpha      
 Archipel      
 De Korre       
 Facet      
 SKOH      
 Perspecto      
 Nobego      
 Obase      
 OcTHO      
 Omnis      
 Prisma      
 Probaz      
 Radar      
 Respont      
 Colon      
 Scoba       
 SKOB      
 Escalda      
 VPCO      
 VSV      
 SOM      
 ABBO