Welkom

 

Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) is opgericht in 2015. Er nemen 22 van de 26 schoolbesturen Primair Onderwijs aan deel. Dat betekent dat TCOZ een organisatie is die gaat over ongeveer 25.000 leerlingen en ongeveer 1900 fte aan leerkrachten. TCOZ is ontstaan als antwoord op de behoefte aan samenwerking op het gebied van personeel tussen besturen die te maken hebben met zowel krimp in het aantal leerlingen als met een dreigend tekort aan leerkrachten in Zeeland.
Deze uitdaging vraagt aan bestuurders om antwoorden die over de grens reiken van hun eigen organisatie. TCOZ stelt zich ten doel:

het verdelen van werk in de regio, rekening houdend met krimp, lerarentekort, vergrijzing en met behoud van kwaliteit

het ondersteunen van personeelsleden door mobiliteit en scholing

het versterken van kennis door het samenbrengen van bestuurders en P&O medewerkers

een gezamenlijk antwoord te geven op de nieuwe realiteit die is ontstaan door de Wet Werk en Zekerheid

Deelnemende besturen:

Deelnemers TCOZ  Pool P&O 3L
 ABS      
 Albero      
 Archipel      
 De Korre       
 Facet      
 SKOH      
 Perspecto      
 Obase      
 OcTHO      
 Omnis      
 Prisma      
 Probaz      
 Radar      
 Respont      
 Colon      
 Scoba       
 SKOB      
 Escalda      
 VPCO      
 VSV      
 SOM      
 ABBO