Welkom

Transfercentrum Onderwijs Zeeland is opgericht in juni 2015.
In deze organisatie zijn de meeste schoolbesturen voor primair onderwijs in de regio verenigd, waardoor zo'n 23.000 leerlingen en 1.600 fte aan leerkrachten van dit regionale Transfercentrum gebruik kunnen maken. 
In deze samenwerking biedt TCOZ maatwerk op de vraag naar flexibele inzet van onderwijspersoneel.

Transfercentrum Onderwijs Zeeland is met name actief bij:

·     het verdelen van onderwijswerk in de regio, rekening houdend met lerarentekort, vergrijzing en met
      behoud van kwaliteit;

·     het werven van onderwijsmedewerkers;

·     het geven van een gezamenlijk antwoord op de Wet werk en zekerheid.

 Deelnemende besturen:

A.B.B.O.

Bergen op Zoom

ABS

Middelburg

Albero

Noord- en Zuid-Beveland

Archipel

Walcheren

Elevantio Zeeuws-Vlaanderen

Escalda

Zeeuws-Vlaanderen

Obase Schouwen-Duiveland
Octho                             Tholen

 

Omnis

Zuid-Beveland

Prisma Scholengroep    
Walcheren, Bevelanden
S.O.M.                       

Zuid-Beveland, Brabant

Vlissingse Schoolvereniging
Walcheren